retourneren

Over ons

Moodskin is een schoonheidssalon die gericht is op Beleving, Ontspanning en Huidverbetering. Ik ga als specialist kijken naar wat voor huidtype je hebt en gebaseerd daar op verzinnen we een passende behandeling voor jou!

Retourneren

 

  1. Je hebt het recht om de aankoop binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat jij, of een door jou  aangewezen derde anders dan de vervoerder, de producten ontvangen hebt.
  2. Kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening. Eventuele betaalde kosten voor verzending  zullen niet terug betaald worden.  Enkel de door ons ontvangen betaling van het product zullen bij retour worden terugbetaald.
  3. Binnen de herroepingstermijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag de verpakking alleen openen om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Ofwel  het herroepingsrecht is uitgesloten voor: producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat je in een fysieke winkel zou kunnen.
  4. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

Moodskin

Vrachelsedijk 18

4904 TB Oosterhout

 

 

  1. Je dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig retour gestuurd zijn, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  2. Indien je na afloop van de in lid 1 en 5 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht respectievelijk
  3. Als je het product niet hebt teruggezonden, is de koop een feit.
  4. Reeds betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat je de bestelling hebt betaald. We mogen wachten met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot je aantoont dat je het product hebt teruggezonden.